Receptionist - 长宁
ID Công việc
10299
Đã đăng
24-04-2021
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
Shanghai - Shanghai - China