Project Manager (Project Management Team)
ID Công việc
63152
Đã đăng
28-Tháng 9-2022
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
Hong Kong - Hong Kong

Job Responsibilities

 • Manages all facets of project management (budget, schedule, procurement, quality & risk) for individual real estate projects including planning, design, construction, occupancy and closeout.
 • Demonstrates capability to read, understand and apply standards to complex documents affecting real estate projects, including but not limited to: agreements/contracts, leases, work letters, project charters, surveys and drawings.
 • Interfaces directly with clients to define project requirements. Prepares scope of work, project delivery resource requirements, cost estimate & budget, cash flow, work plan schedule & milestones, quality control, procurement, and risk identification.
 • Leads project delivery resources/team providing project guidance and direction to achieve project goals.
 • Implement project documentation governance aligned with company and client requirements. Ensure project data integrity and documentation is accurate, timely and coordinated, including meetings and written reports/meeting minutes to keep client and project resources informed.
 • Tracks progress of each project against goals, objectives, approved budgets, approved timelines. Reports status and variances. Creates action plans to meet objectives, budget and schedule.
 • Implements change management routines to assess change requests, make recommendations, secure client approvals, and issue change orders. Assesses change requests to determine impacts to scope, budget, schedule, quality and risk.
 • Demonstrates ability to identify project risks, lead constructability reviews, develop risk mitigation and contingency plans, and implement action plans to reduce or eliminate project risks.
 • Other duties as assigned.

Qualifications and Requirements

 • Degree in Architecture, Engineering, Surveying, Interior Design or related discipline, or related discipline
 • Minimum of 3 to 5 years of Project Management experience, Project, Property or other related experience.
 • Proven track record of project management of Office renovation projects
 • Professional qualification in PMP is an advantage
 • Excellent       organizational, communication and interpersonal skills, and vendor management
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project
 • Excellent command of both written and spoken English and Chinese

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.