Facilities Manager / Assistant Facilities Manager
ID Công việc
32199
Đã đăng
25-Tháng 11-2022
(Các) Địa điểm
Singapore - Singapore
JOB SUMMARY
The purpose of this position is to manage multiple functions of building operations and maintenance for a facility, campus or portfolio of buildings.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 • Develops and maintains positive relationships with clients. Attends client meetings.
 • Coordinates, oversees and/or manages repair and maintenance work assignments performed by technicians, vendors and contractors performing building maintenance, landscaping and janitorial work. Reviews work orders to ensure that assignments are completed.
 • Responsible for facilities inspections and reports.
 • Coordinates and manages moves, adds and change activities.
 • Obtains and reviews price quotes for the procurement of parts, services, and labor for projects.
 • Manages capital projects. Prepares capital project and operating budget and variance reports.
 • Manages vendor relationships and trains vendors on work order and billing procedures. Responsible for invoice processing and accuracy of cost center coding.
 • Provides process and procedure training.
 • Conducts financial/business analysis including preparation of reports.
 • Coordinates, oversees and/or manages repair and maintenance work assignments performed by technicians, vendors and contractors performing building maintenance, landscaping and janitorial work.
 • Ensure the smooth day-to-day FM operations
 • Other duties may be assigned.
REQUIREMENTS
 • At least 5 - 8 years in an equivalent position with relevant working experience 
 • At least 3 years experience in providing integrated facilities management services 
 • Certified FSM with FSM experience is a plus
CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.