Fabric technician
ID Công việc
32290
Đã đăng
15-Tháng 9-2021
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
Guildford - England - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Fabric Technician

Location: Surrey


Job Purpose:

The purpose of the role is:

CBRE Global Workplace Solutions is a leading global provider of integrated facilities and corporate

real estate management. We are recruiting a Fabric Technician to join the team. The successful

candidate will be responsible for ensuring the effective provision of proactive & reactive Building

Fabric Services to the contract in an efficient and courteous manner, with a strong focus on

customer care.

Key Tasks:

To deliver the following:

· Complete planned preventative maintenance checks

· Complete reactive repair tasks

· Inspect/repair floor, walls and ceiling coverings.

· Inspect /repair free standing and fitted furniture.

· Inspect/clear drainage and gully systems.

· Inspect/replace luminaries.

· Inspect/repair doors, windows and associated furniture.

· Painting and re-decorating

· Assist engineering staff in a wide range of duties as required

· General site services; to include, sweeping and tidying.

· Undertake any tasks as designated by the Contract Manager or representative · Maintain various records and documentation (Maintenance, Reports, Health & Safety and Quality). · Contractual responsibility to ensure delivery of services.

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.