Area General Manager
ID Công việc
21029
Đã đăng
11-Tháng 6-2021
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
London - England - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
CBRE Global Workplace Solutions, leading global provider of integrated facilities and corporate real estate management, are recruiting an Area General Manager to join the team located in London. 

Job Purpose

Providing leadership, management, and development of an agreed portfolio of CBRE contracts, ensuring financial, and operational commitments are met and exceeded.

 Key Responsibilities 

• Provide leadership, and ensuring the planned development of a defined portfolio of contracts to ensure that contractual commitments are met and exceeded. 
• Ensure that opportunities for the strategic development of contracts are exploited, to deliver increased turnover and profitability, ensure additional services and projects are added, and contracts are re-won on re-tender. 
• Ensuring business policies and processes are effectively communicated, and implemented within contracts.
• Ensure that contracts provide a healthy and safe working conditions and that both clients and Company health and safety policy and process is effectively implemented across both CBRE and subcontractors activities, and systems operate to ensure regular review. 
• Ensure optimum staffing structures operate across contracts, balancing cost reduction with the delivery of service excellence. Ensure structures support peaks and troughs in workload, disaster recovery, and the sharing of expertise across the portfolio. 
• Ensure contracts are staffed by fully competent teams, taking direct responsibility for the appointment of contract managers, ensuring post holders are fully competent, and that effective succession planning arrangements are in place. 
• Working with other Operational managers to ensure the collaborative development of the business, effective teamworking, and support to colleagues.
• Development of financial plans for revenue and profit delivery, reduction of WIP, debt, cost reduction and contract growth, and ensure that these are met and exceeded. 
• Ensure appropriate contract review, audit and control systems to ensure statutory, policy and contractual commitments are met. 

Experience, Knowledge, Skills and Abilities: 

• Proven track record within the facilities management industry.
• Managerial experience at Contract / Account Manager or above within technical and or hard services is essential.
• The development and review of teams, appraisal, and the application of effective people management practice.
• Excellent motivational and influencing skills, with high levels of personal integrity.
• Incumbents must be self-starters, confident and composed.
• Organised, able to prioritise and deliver within high pressure, business critical environments.
• Ability to balance strategic thinking with tactical delivery for client satisfaction.
• Excellent understanding of health & safety legislation. 
• Ability to gain trust and support of top-level management and key client decision makers.
• Experienced client relationship manager.
• Excellent influencing and negotiation skills.
• Excellent interpersonal skills for effective management of people at all levels of the organisation. 
• Strong financial skills.
• Ability to manage conflict and crisis situations effectively.
CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.