Apprenticeship Program
ID Công việc
37977
Đã đăng
19-Tháng 1-2022
(Các) Địa điểm
Sydney - New South Wales - Australia
Expression of Interest for our Apprenticeship Academy GWS - Local & DCS
Newly created roles
Development and mentoring offered
Career defining role
Working with Data Centre Operations and Critical Infrastructure Buildings in Sydney


What we're looking for:

Are you looking to develop your career and interested in an apprenticeship program with CBRE?

We are looking for capable and motivated individuals who have an interest in one of the following trades:

Electrical Maintenance (Electrotechnology) Apprenticeships 
HVAC (Air conditioning and refrigeration) Maintenance Apprenticeships

These roles are full time/part time and based in Sydney. This opportunity is best suited to someone looking to start some study and eager to gain exposure to practical experience as they study.

At CBRE we offer rewarding careers. We will give you an opportunity to learn on the job and engage with experienced and professional team members. You will be offered a mentor/buddy to help your navigate your way.

Our CBRE GWS business is growing exponentially and are excited to offer you an opportunity to be part of it.


Who are We:

CBRE is the world's leading and largest commercial real estate services and investment firm; a growing and visionary organisation, comprised of the best and brightest professionals. We are invested in the development and unique needs of our diverse employees and strive to create an inclusive environment that allows our employee to bring their full selves to work.

If being part of this GWS Apprenticeship Academy is of interest to you then we encourage you to apply. Please note, Candidates must be Australian Citizens.

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.