Account Manager
ID Công việc
21023
Đã đăng
11-06-2021
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
London - England - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
CBRE Global Workplace Solutions, leading global provider of integrated facilities and corporate real estate management, are recruiting an Account Manager to join the team located in London, EC1.

Purpose Of The Job Providing leadership, management, and development of a defined contract, ensuring financial, and operational commitments are met and exceeded.

 Key Responsibilities 
1. Provide leadership, and that contractual commitments are met and exceeded. 
2. Ensure that opportunities for the strategic development of the contract are exploited, to deliver increased turnover and profitability, ensure additional services and projects are added, and contracts are re-won on re-tender. 
3. Ensuring business policies and processes are effectively communicated, and implemented within the contract. 
4. Ensure the provision of healthy and safe working conditions and that both clients and Company health and safety policy and process is effectively implemented across both CBRE and subcontractors activities, and are regularly review. 
5. Ensure optimum staffing structures operate across contracts, balancing cost reduction with the delivery of service excellence. Ensure structures support peaks and troughs in workload, and disaster recovery. 
6. Ensure contracts are staffed by fully competent teams, ensuring post holders are fully competent, and that effective succession planning arrangements are in place. 
7. Working with other Operational managers to ensure the collaborative development of the business, effective team working, and support to colleagues. 
8. Development of contract financial plans for revenue and profit delivery, reduction of WIP, debt, cost reduction and contract growth, and ensure that these are met and exceeded.
9. Ensure appropriate control systems to ensure statutory, policy and contractual commitments are met. 
10. Ensuring a customer focus within all areas of operational activities, and that effective relationships are maintained with key client contacts. 
 Accountabilities 
• Accountability to the CBRE functional heads, as appropriate. 
• Accountable day-to-day to the relevant client contacts. 
• Line management responsibility for a contract team and indirectly for relevant sub-contractors. • Financial responsibility for the delivery of Plan commitments for the contract.
 
 Person Specification Education
 • An engineering qualification is essential, preferably HND or above. Training
 • Incumbents must be able to demonstrate a career showing continuous personal development. Experience
• Managerial experience at Contract / Account Manager or above within technical and or hard services is essential. 
• Delivery of wider facilities management services (desirable) 
• The development and review of teams, appraisal, and the application of effective people management practice (desirable)
CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.