Từ việc bán bất động sản đến kích hoạt không gian, chúng tôi có những vai trò hấp dẫn trên mọi khía cạnh của ngành. Đừng chỉ tưởng tượng về tương lai của công việc - hãy tạo ra nó.

Nghề nghiệp tại CBRE kết hợp sự hỗ trợ và nguồn lực của một cường quốc toàn cầu với cơ hội vạch ra con đường của riêng bạn. Chúng tôi là một tổ chức gồm những chuyên gia xuất sắc nhất, sẵn sàng đón nhận thử thách—một môi trường hòa nhập nơi tư duy kinh doanh được khuyến khích.

Khi gia nhập CBRE, bạn sẽ trở thành một phần của nền văn hóa được xây dựng dựa trên các giá trị RISE phản ánh nhu cầu và quan điểm của khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng càng có nhiều quan điểm, chúng ta càng thấy nhiều chiều hơn. Chúng tôi hoan nghênh các cá nhân có nền tảng và kinh nghiệm đa dạng trong các ngành ứng tuyển vào các vị trí còn trống. Khám phá thêm về CBRE và tham gia cùng chúng tôi.