Tại CBRE, cam kết Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập bắt đầu từ bạn. Chúng tôi đang củng cố nền văn hóa hòa nhập, để mọi người đều cảm thấy an toàn, có ích và được lắng nghe. Bởi khi bạn cảm thấy bạn thuộc về nơi này thì tất cả chúng ta sẽ thành công.

Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập là điều quan trọng ở CBRE vì con người là trung tâm trong các chiến lược của chúng tôi cũng như trong mọi việc chúng tôi làm.

  • Tại CBRE, chúng tôi nỗ lực tạo ra môi trường làm việc phản ánh các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và phục vụ, là môi trường mà mọi nhân viên cảm thấy được trao quyền để thể hiện cá tính chân thực của mình trong công việc.
  • Chúng tôi hoàn hảo nhất khi những con người với nền tảng cá nhân và kinh nghiệm khác nhau được trao quyền để chia sẻ những quan điểm đa dạng.
  • Chương trình lợi ích nhân viên của chúng tôi phản ánh cam kết giúp bạn thúc đẩy hành trình học hỏi và phát triển, sự nghiệp, sự công nhận, an sinh, phúc lợi, lương bổng và đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích hồ sơ ứng tuyển từ mọi hoàn cảnh xuất thân.

“DE&I là yếu tố quan trọng tạo nên bản sắc của chúng tôi với tư cách là một tổ chức toàn cầu. Cam kết của chúng tôi là kiên định thúc đẩy sự thay đổi cho nhân viên và cho các cộng đồng nơi chúng tôi sống và phục vụ.”

Tim Dismond, Giám đốc phụ trách Đa dạng