• Tạo hồ sơ
  1/5
 • Thông tin cá nhân
  2/5
 • Câu hỏi bổ sung
  3/5
 • Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập
  4/5

Chọn một tùy chọn để áp dụng

 • Từ Máy tính
 • Sao chép & Dán
 • Không có Sơ yếu lý lịch
 • Từ Dropbox
 • Ứng tuyển bằng
 • Đăng nhập bằng Google

Hoặc login nếu bạn đã đăng ký.

Bằng cách chọn ứng tuyển vào vị trí này, bạn thừa nhận rằng mọi dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp như một phần trong đơn đăng ký của mình hoặc trong quá trình tuyển dụng sẽ được xử lý bởi (hoặc các tổ chức) thuộc Tập đoàn CBRE có trách nhiệm như được xác định trong thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, cho các mục đích như liên quan đến ứng dụng của bạn hoặc các ứng dụng trong tương lai và phù hợp với quy trình tuyển dụng nội bộ của CBRE (có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí mà bạn đang ứng tuyển). Cụ thể, bạn thừa nhận rằng tổ chức (hoặc các tổ chức) có trách nhiệm thuộc Tập đoàn CBRE sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về đơn đăng ký của bạn, xác định mức độ phù hợp của bạn với vị trí mà bạn đã ứng tuyển và đạt được các mục tiêu đa dạng và hòa nhập hợp pháp, cũng như hơn thế nữa chi tiết trong thông báo bảo mậtcủa chúng tôi. Nếu bạn muốn rút lại đơn đăng ký này và không còn được liên hệ về vị trí này nữa, bạn có thể rút lại đơn đăng ký của mình bằng cách sử dụng cổng thông tin Tuyển dụng Nguồn nhân tài.