Workplace Experience Concierge
รหัสงาน
66318
ประกาศแล้ว
21-มิ.ย.-2022
สายบริการ
GWS Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Jacksonville - Florida - United States of America
Hi, we’re Host!

We believe your office should allow you to feel comfortable, productive and inspired in your working life. Because when people feel inspired, great things happen. 

As the heart of the workplace, you will help foster a sense of community by putting the well-being of others at the forefront. As you collaborate with colleagues to create a culture of support, you will have countless opportunities to inspire moments of delight and pursue amazing outcomes each day.

With Host, you can join a team that elevates the office experience by delivering world-class services that make coming to work better than it’s ever been.

JOB SUMMARY 

The Experience Reception/Concierge acts as the heart of the workplace providing personalized services to team members and visitors alike, and administrative support to foster a sense of community.

Host uses people-led, technology-enabled services to connect employees to their environment via their mobile devices, as well as through high-touch services and world-class customer service support. "

The individual in this role acts as the first point of engagement with team members and visitors alike, creating a warm, supportive, and service-oriented atmosphere that enhances the Experience. 

They are responsible for providing employee/tenant-facing workplace services and front-of-house reception including but not limited to: greeting visitors in a warm and welcoming manner, answering and directing calls, assisting with transportation, advising on local attractions and other service-based or administrative tasks as assigned.

DUTIES & RESPONSIBILITIES

Welcomes tenants/employees and announces clients, applicants, and visitors. 

Responsible for responding promptly with accurate and thorough information according to the specific requests from tenants, employees, and visitors. 

Conducts a variety of front-of-house activities including: Guest registration through badging software. Guest accommodation with luggage/coats, etc. Provides visitors with information to navigate the building including pointing out nearest amenities and fire exits. Issues visitor passes and validates parking. Answers telephone in friendly, professional manner. Maintains accurate records of service requests and status. 
Arranges building escorts as needed. Receives and directs incoming calls to appropriate personnel/tenants and voicemail. 

Provides personal services to tenants/employees and guests including but not limited to: arranges and confirms recreational, dining, and/or business activities, arrangement of transportation & travel arrangements, office wayfinding, lobby appearance management, visitor volume tracking & reporting, reception services, visitor refreshments, storytelling & campus tours, meal & activity reservations, guest & administrative support, shipping, coordinate car detailing & on-site car refueling, laundry & dry cleaning services, gift & package orders and other services as needed.

Continually maintains neat appearance of reception/lobby area, conference rooms café and other common areas. Serves as point-of-contact and/or extension of the facilities team as representative of the Experience team. Requests building and housekeeping services as needed. Periodically inspects common area equipment to ensure good operating condition. Arranges equipment service as needed. Determine standard supplies and information to be maintained at the front desk. May assist with temporary signage.

Performs general administrative duties associated with distributing packages and mail as required. Uses tracking systems to record inbound and outbound courier, freight, and mail. Meters mail. Arranges messenger service as needed. Follows location security procedures for screening inbound deliveries.

Supports with meeting and events tasks as assigned. May assist with scheduling, stocking and coordinating setup conference/meetings rooms, arranging for meeting equipment (i.e. projectors, video/web conferencing), ensuring equipment is in good operating condition for events, coordinating catering, securing approvals for catering expenses and reviews invoices to arrange billing to appropriate department or business unit.

Follows security and emergency procedures as defined for the property. Responds to emergency situations in a calm, efficient manner. Summons appropriate assistance and makes appropriate notifications in accordance with operating procedures.

May order and stock office supplies and other common use items for the location or common areas, such as café supplies, equipment toner, printer paper, freight, and shipping supplies etc.  

Maintains a file of services including transportation sources, accommodations, and referral contacts. May arrange convenience/hospitality services for guests such as transportation, tickets, reservations, etc. 

May provide reporting and insight to clients and property teams to improve product and service delivery.  May contribute site specific content for Host Digital.

Performs other duties as assigned.

QUALIFICATIONS

HS Diploma or GED required. Bachelor's degree or professional hospitality accreditations preferred. 

Prior Customer Service experience required. 

A minimum of 1 year of Front Desk, Concierge, customer service or other hospitality experience is preferred.

Strong knowledge of the surrounding area and all recreational, hospitality and business related information. 

Ability to comprehend and interpret instructions, short correspondence, and memos and ask clarifying questions to ensure understanding. Ability to write routine reports and correspondence. Ability to respond to common inquiries or complaints from clients, co-workers, and/or supervisor.

Comfortable meeting and engaging with new people.

Warm and engaging demeanor and has the ability to assess circumstances, empathize and offer help.

Utilizes a high level of attention to detail as well as strong interpersonal skills.

Has a positive attitude and a strong sense of urgency in resolving any issues that may arise.

Ability to calculate simple figures such as percentages.

Ability to understand and carry out general instructions in standard situations. Ability to solve problems in standard situations. Requires basic analytical skills.

Intermediate skills with Microsoft Office Suite, handheld mobile technologies and applications.

Good organizational and strong problem-solving skills. Highly adaptable and flexible. 

Ability to work independently with little supervision.

Ability to work flexible work schedules based on office needs. 

Strong problem-solving skills. Highly adaptable and flexible. Ability to work independently with little supervision.

Ability to work requiring significant walking or through other means of mobility. Ability to work in a standing position for long periods of time. Ability to reach, bend, stoop, push and/or pull and frequently lift up to 20 lbs. and occasionally lift/move up to 40 lbs.

SCOPE OF RESPONSIBILITY  

Decisions made with understanding of procedures and company policies to achieve set results and deadlines. Responsible for setting own project deadlines. Errors in judgment may cause short-term impact to co-workers and supervisor.

SAFETY

Responsible for personal safety and the safety of those who are affected by your work. This includes but is not limited to: 

  1. Complete at a satisfactory level all required and assigned HSE training.
  2. Follow all activity policies and procedures, including all HSE related requirements at all times.
  3. Participate in all HSE related programs & activities as required, including incident investigations, interviews, auditing, and assessment, etc.
  4. Report any condition which you feel could result in an accident or injury and / or stop work if required.

NOTE: An additional requirement for this role is the ability to comply with COVID-19 health and safety protocols, including COVID-19 vaccination proof and/or rigorous testing.

Host
การโฮสต์ คือสายบริการของ CBRE ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก พันธกิจของเราคือการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล ผลิตภาพส่วนบุคคล และประสิทธิภาพขององค์กร ผ่านบริการที่รองรับเทคโนโลยีซึ่งนำโดยผู้คน พูดง่าย ๆ ก็คือ เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ผู้คนทำงานอย่างชาญฉลาดและมีความสุขยิ่งขึ้น  

ประสบการณ์ของเราเชื่อมโยงพนักงานกับสภาพแวดล้อมของพวกเขาผ่านเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก และชุมชนที่สำคัญที่สุด ชุดผลิตภัณฑ์ที่ปรับขนาดได้ของโฮสต์ได้รวมถึงบริการที่มีคุณภาพเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ให้บริการโดย "โฮสต์" ของ CBRE ที่มีความสามารถ การฝึกอบรมด้านการบริการลูกค้าและการรับรองระดับโลก และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับองค์กรที่ทรงพลัง  

แพลตฟอร์มที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า นำเสนอประสบการณ์อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในสถานที่ทำงาน กำหนดตารางเวลาการประชุมกับเพื่อนร่วมงาน จองใช้พื้นที่ ใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และเข้าถึงอาคารและบริการผู้ช่วยส่วนตัว

ค้นหาเพิ่มเติม