Senior Project Manager
รหัสงาน
98441
ประกาศแล้ว
23-ม.ค.-2023
สายบริการ
GWS Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Birmingham - England - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, London - England - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Company Profile

CBRE is the global leader in real estate services and leverages the industry's most powerful knowledge base to meet the commercial real estate needs of its clients worldwide. Our vision is to be the preeminent, vertically integrated, globally capable real estate service firm. Globally we employ over 70,000 employees and operate in 48 countries. 

Global Workplace Solutions (GWS) is a division of CBRE uniquely positioned to provide a complete set of services to corporate occupiers of commercial real estate across EMEA. GWS is redefining ‘workplace’ because we believe every place of work can become a competitive advantage for our clients. Productivity, reliability, engagement, quality, brand — the workplace contributes to business results, whether it’s an office, a retail outlet, a laboratory, a data centre, a manufacturing environment or a virtual location.

Job Title: Senior Project Manager – PJM Principal Model
CBRE Global Workplace Solutions, leading global provider of integrated facilities and corporate real estate management, are recruiting a Project Manager to join the team located in London 

Job Purpose
The purpose of the role is to;
 • Be responsible for generating and delivering a variety of project work on our customer sites.
 • Have full accountability and responsibility for managing and delivery of project works.

General Activities:
 • Identify and generate project opportunities from within a set portfolio of maintenance contracts.
 • Liaise with key stakeholders on their requirements and explain feasibility of their schemes to become a trusted advisor.
 • Effectively manage Project Supervisors and other associates in order for an effective and efficient project delivery.
 • Work with developers, designers and sub-contractors to define and document scope(s) of work(s).
 • Develop and understand the full scope of works in line with the desired project business case and in turn outcome. This is to be within agreed budget requirements and required profit margins.
 • Manage, run and draw up tenders on behalf of the customer as required. Carry out full tender analysis of all sub-contractor returns.
 • Work within the current CDM process. In the main taking on the role of principle contractor.
 • Identify, reduce and manage all statutory and commercial risks associated with the project they are leading.
 • Design and develop pre construction and construction phase delivery programmes.
 • Ensure CBRE QHSE practices and processes are fully embedded in each project.
 • Ensure full compliance with project management policies and procedures.
 • Manage the day-to-day operational aspects of the project(s) “end to end”. Activities to include but not be limited to estimating, business development, quantity surveying, sub contractor management and site manager duties.
 • Work closely with relevant stake holders to ensure effective and efficient implementation of the project(s).
 • Ensure customer acceptance is adhered to, in writing and in line with the project plans.
 • Mutually agree payment schedules and applications for payment to the benefit of the project and the business.
 • Ensures project documents are complete, current and appropriately stored.
 • Provide timely monthly reports to the Head of Projects / Business Unit Director in an agreed format.

Business Development:
 • Identify and develop a short/medium and long term pipeline of Project opportunities from the portfolio of customers within the Business Unit.
 • Leverage opportunities through visibility and presence on customer sites.
 • Liaise with colleagues to determine and identify project opportunities. Use case studies to promote business and host key decision makers on show site tours.

Building Relationships:
 • Build strong effective working relationships with our customers and site teams.
 • Build a pipeline of supply partners with the correct approvals in conjunction with the central procurement team.

Commercial Awareness:
 • Full accountability for the P&L on each project.
 • Ensure that all financial objectives are met.
 • Analyse variances and initiate corrective actions.
 • Value all sub-contractor accounts and make application for payments. 
 • Ensure the projects are commercially viable and satisfy the commercial terms of the contract.
 • Ensure all projects are managed through Company policies and procedures in relation to commercial activities. 

The Project Process:
 • Define and understand the scope of work to meet the customer’s specification.
 • Competitively price the works whilst returning expected profit margins.
 • Review all preconstruction information and implement a construction phase plan.
 • Engage with sub-contractors under the correct commercial terms.   
 • Define the project plan and programme to deliver the works. 
 • Appraise all sub-contractor RAMS to make sure that they are suitable and sufficient 
 • Be in attendance on site for the works inclusive of any out of hour’s requirements.
 • Set up the QHSE processes and make sure they are monitored. 
 • Ensure all variations to the works are captured, costed and claimed for.  
 • Make sure all O&M manuals are complete and available prior to practical completion.
 • Close out all final accounts with both the customer and all those in the supply chain.

The role is self-funding and therefore the post holder must recover their costs & those of the Project Head.

Decision Making/Budgetary Control 
 • The post holder has full responsibility and financial control of the projects within their control. 

Person Specification 
Skills
 • Commercial awareness
 • Strong financial acumen
 • Strong influencing and negotiation skills
 • Ability to present with confidence
 • Ability to understand commercial and financial metrics
 • Internal and external customer management
 • Networking skills
 • Selling and negotiation skills
 • Ability to deliver to deadlines

Knowledge 
 • Up to date knowledge of the construction market 
 • Fully competent with Project Management methodology
 • Broad understanding of construction Health and Safety law and legislation
 • Understanding of the difference between mark up and margin

Experience
 • Minimum of 7 years proven Project Management experience in an M&E, FM ,construction or critical environment
 • Proven experience of running a P&L
 • Demonstrable evidence of having managed a team  
 • Previous experience of operating at senior level (Desirable)

Qualifications 
 • CDM regulations
 • IOSH Managing Safely and/or SMSTS
 • Recognised technical qualification in construction, M or E or similar
 • Business standard of written and verbal literacy and numeracy 
 • Recognised qualification in Project Management
 • NEBOSH (Desirable)

Aptitude
 • Interpersonal and communication skills
 • Strong influencing skills
 • Ability to inspire confidence
 • Can manage a high degree of variability
 • High degree of integrity 
 • Highly motivated and self-aware
 • Highly organised with attention to detail
 • Results focused

Circumstances 
 • Able to travel across the UK as the needs of the role requires

Core Competencies 
 • Understanding customer needs
 • Responsiveness 
 • Competence to deliver
 • Accessibility 
 • Innovation 
 • Communication 
 • Reliability 
 • Commercial awareness
EQUAL OPPORTUNITIES

We are an equal opportunities employer and do not discriminate on the grounds of gender, sexual orientation, marital or civil partner status, pregnancy or maternity, gender reassignment, race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, disability or age
CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งต่อผลิตภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร รูปแบบการบริหารบัญชีของเราเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างผลงานโซลูชั่นอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการให้กับลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายได้รับความไว้วางใจจากผู้นำที่ทุ่มเท และได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ CBRE GWS ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอและวัดผลได้ สำหรับลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต และข้ามอุตสาหกรรมและภูมิภาค