Senior Facilities Manager
รหัสงาน
51464
ประกาศแล้ว
08-มิ.ย.-2022
สายบริการ
GWS Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Kamloops - British Columbia - Canada, Prince George - British Columbia - Canada, Vancouver - British Columbia - Canada, Victoria - British Columbia - Canada
JOB SUMMARY  

The purpose of this position is to manage multiple functions of building operations and maintenance for a facility, campus or portfolio of buildings of significant complexity.


ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES  

Develops and maintains positive client relationships. Conducts client meetings on unresolved facility issues in an expeditious and professional manner. Communicates to clients regarding property profiles, emergency preparedness plans, site inspections, facility audits, work order progress reports, and other related reports.

Manages and coaches facilities staff to deliver excellent service levels for the client within budget.

Researches and implements new processes and technology to improve operational efficiency.

Develops and recommends strategic facility management objectives for clients. Reviews various budget reports for multiple facilities.

Develops environmental health and safety procedures for facilities. These procedures include emergency action plans, disaster recovery, business continuity, and other related procedures.

Responsible for facility inspections for quality assurance on a periodic basis. Ensures facility procedures comply with local, state, and federal regulations.

Produces and maintains various facility management reports.

Oversees management of capital projects.

Uses pc and/or PDA for work order system, email, ESS and training.

Prepares and manages departmental budget.

Other duties may be assigned.


SUPERVISORY RESPONSIBILITIES  

Provides formal supervision to individual employees within single functional or operational area. Approves subordinate's recommendations for staff recruitment, selection, promotion, advancement, corrective action and termination. Effectively recommends same for direct reports to next level management for review and approval. Plans and monitors appropriate staffing levels and utilization of labor, including overtime. Prepares and delivers performance appraisal for staff. Mentors and coaches team members to further develop competencies. Leads by example and models behaviors that are consistent with the company's values.

QUALIFICATIONS  

To perform this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. The requirements listed below are representative of the knowledge, skill, and/or ability required.

Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.

Full Covid 19 Vaccination and/or approved Covid 19 testing (where accepted as an alternative) is a requirement for the role

EDUCATION and EXPERIENCE  

High school diploma or general education degree (GED) required. Minimum of six years of related experience and/or training. Bachelor's degree preferred with focus on business, technical or management areas. Prior Supervisory experience required.


CERTIFICATES and/or LICENSES  

Facility Management certification preferred. Driver's license may be required.


COMMUNICATION SKILLS  

Ability to comprehend, analyze, and interpret the most complex business documents. Ability to respond effectively to the most sensitive issues. Ability to write reports, manuals, speeches and articles using distinctive style. Ability to make effective and persuasive presentations on complex topics to employees, clients, top management and/or public groups. Ability to motivate and negotiate effectively with key employees, top management, and client groups to take desired action.


FINANCIAL KNOWLEDGE  

Requires in-depth knowledge of financial terms and principles. Ability to calculate complex figures. Ability to forecast and prepare budgets. Conducts financial/business analysis including the preparation of reports.


REASONING ABILITY  

Ability to solve advanced problems and deal with a variety of options in complex situations. Requires expert level analytical and quantitative skills with proven experience in developing strategic solutions for a growing matrix-based multi-industry sales environment. Draws upon the analysis of others and makes recommendations that have a direct impact on the company.


OTHER SKILLS and ABILITIES  

Intermediate skills with Microsoft Office Suite, Outlook, intranet/internet. Ability to use work order system. Working knowledge of architectural, electrical and mechanical systems. Working knowledge of leases, contracts and related documents.


SCOPE OF RESPONSIBILITY  

Decisions made with in-depth understanding and interpretation of procedures, company policies and business practices to achieve general results. Responsible for setting department deadlines. Errors in judgment may cause long-term impact to co-workers, supervisor, department and/or line of business.


CBRE is an equal opportunity/affirmative action employer with a long-standing commitment to providing equal employment opportunity to all qualified applicants regardless of race, color, religion, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, pregnancy, age, citizenship, marital status, disability, veteran status, political belief, or any other basis protected by applicable law.

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งต่อผลิตภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร รูปแบบการบริหารบัญชีของเราเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างผลงานโซลูชั่นอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการให้กับลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายได้รับความไว้วางใจจากผู้นำที่ทุ่มเท และได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ CBRE GWS ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอและวัดผลได้ สำหรับลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต และข้ามอุตสาหกรรมและภูมิภาค