Nhân viên Lễ tân/Chăm sóc khách hàng
รหัสงาน
35771
ประกาศแล้ว
09-พ.ย.-2023
ตำแหน่งที่ตั้ง
Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh - Viet Nam
- Chào và đón khách 
Greet and welcome guests 
- Trả lời, sàng lọc và chuyển tiếp cuộc gọi đến 
Answer, screen, and forward incoming phone calls 
- Quản lý khu vực lễ tân gọn gàng và trang nhã, với tất cả văn phòng phẩm và tài liệu cần thiết (ví dụ: bút, biểu mẫu và tài liệu quảng cáo)
 Maintain the reception area tidily and presentably, with all necessary stationery and material (e.g., pens, forms, and brochures) 
- Quan sát khu vực sảnh chính để đảm bảo vệ sinh và các tiện ích/ thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt 
Oversee main lobby to ensure the cleanliness and facilities/equipment are in order and in good condition 
- Cung cấp thông tin cơ bản và chính xác trực tiếp và qua điện thoại / thư điện tử 
Provide basic and accurate information in-person and via phone/email 
- Nhận, sắp xếp và phân phối thư / chuyển phát hàng ngày 
Receive, sort, and distribute daily mail/deliveries 
- Ghi nhận, báo cáo và theo dõi những phản ảnh từ cư dân/khách hàng với các bộ phận liên quan 
Record, report and follow up feedbacks from residents/clients with the relevant departments 
- Cập nhật và duy trì thông tin của tất cả cư dân/khách hàng
 Update and maintain all resident/client information
 - Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của người giám sát 
Perform other assignments as requested by superiors

- Có kỹ năng Lễ tân/Chăm sóc khách hàng
Prior experience as a Receptionist/ Customer service
- Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh
Good communication in English
- Biết cách sử dụng Microsoft Office
Skilled in utilizing Microsoft Office tools
- Ngoại hình ưa nhìn; giọng nói dễ nghe
Good looking; gentle voice
- Làm việc đội nhóm tốt và khả năng đa nhiệm
Good team player with ability to multi-task

- Khả năng làm việc độc lập tốt
Ability to work independently
- Xử lý tình huống linh hoạt; làm việc siêng năng và cẩn trọng
Flexibility in problem solving; working hard and careful