Mobile Engineer (Bilingual)
รหัสงาน
37136
ประกาศแล้ว
18-พ.ย.-2021
สายบริการ
GWS Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
San Juan - Puerto Rico - United States of America
RESPONSIBILITIES  

Working under limited supervision when supporting assigned service calls, utilizes advanced skills to perform complex preventive maintenance and corrective repair of buildings, building systems and equipment, vehicles, and grounds within a geographical area/route potentially across multiple sites.. Monitors building system operations and performance. Utilizes several trade skills such as welding, carpentry, plumbing, electrical, painting, roofing, heating and cooling. Must be flexible on schedule.


ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES  

Complies with all applicable codes, regulations, governmental agency and Company directives related to building operations and work safety.

Performs assigned day-to-day repairs, emergency and preventive maintenance. Completes maintenance and repairs, records as required.

Reviews assigned work orders. Estimates time and materials needed to complete repair. Orders necessary materials and supplies to complete all tasks. Utilizes CMMS to manage work orders and track completion.

Leads installation and modification of building equipment systems.

Leads troubleshooting and repairs of buildings and installed systems to include: plumbing systems, kitchen equipment, roofs, drains, shop, and HVAC/R.

Inspects new installation for compliance with building codes and safety regulations.

Inspects building systems including fire alarms, HVAC/R, and plumbing to ensure operation of equipment is within design capabilities and achieves environmental conditions prescribed by client.

Oversees and inspects the work performed by outside contractors. Contracted work includes landscaping, snow removal, remodeling, HVAC/R, plumbers, and cleaning.

Maintains an energy management program to ensure measures are taken to operate all systems in the most efficient manner to keep operating costs at a minimum.

Maintains the building lighting system, including element and ballast repairs or replacements.

Maintains grounds of facility or property performing such tasks as raking, sweeping, leaf blowing or snow removal.

Performs furniture assembly and locksmith tasks as needed.

Performs welding, carpentry, furniture assembly and locksmith tasks as needed.

Responds quickly to emergency situations, summoning additional assistance as needed.

May serve as a mentor to other technicians.

Report and communicate on a daily basis all work activity via PDA device

Performs other duties as assigned.


SUPERVISORY RESPONSIBILITIES  

No formal supervisory responsibilities in this position. May provide informal assistance such as technical guidance and/or training to coworkers. May coordinate work and assign tasks.

QUALIFICATIONS  

To perform this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. The requirements listed below are representative of the knowledge, skill, and/or ability required.

Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.


EDUCATION and EXPERIENCE  

High school diploma or general education degree (GED) and a minimum of 4 years of related experience and/or trade school training.


CERTIFICATES and/or LICENSES  

Possess and maintain a valid driver's license and good driving record with periodic checks

Possess necessary skills to functionally operate a "full size" van/truck

Licensure as required by Authority Having Jurisdiction (AHJ)


COMMUNICATION SKILLS  

Ability to comprehend and interpret instructions, short correspondence, and memos and ask clarifying questions to ensure understanding. Ability to write routine reports and correspondence. Ability to respond to common inquiries or complaints from clients, co-workers, and/or supervisor. Ability to effectively present information to an internal department and/or large groups of employees.


FINANCIAL KNOWLEDGE  

Requires basic knowledge of financial terms and principles. Ability to calculate simple figures such as percentages.


REASONING ABILITY  

Ability to solve practical problems and deal with a variety of concrete variables in situation where only limited standardization exists. Requires intermediate analytical skills.


OTHER SKILLS and ABILITIES  

Excellent interpersonal skills, including oral and written communications

Proven record of providing excellent internal and external customer service

Uses computer and / or PDA for work order system, email, and training. Basic skills with Microsoft Office Outlook. Physical requirements include stooping, standing, walking, climbing stairs / ladders and ability to lift / carry heavy loads of 50 lbs. or more.


SCOPE OF RESPONSIBILITY  

Decisions made with general understanding of procedures and company policies to achieve set results and deadlines. Errors in judgment may cause short-term impact to co-workers and supervisor.


SAFETY

Responsible for personal safety and the safety of those who are affected by your work. This includes but is not limited to:

1. Complete at a satisfactory level all required and assigned HSE training
2. Follow all activity policies and procedures, including all HSE related requirements at all times
3. Participate in all HSE related programs & activities as required, including incident investigations, interviews, auditing and assessment, etc.
4. Report any condition which you feel could result in an accident or injury and / or stop work if required

In addition:
1. Be aware of and understand all safe work practices and procedures and potential hazards associated with the work environment
2. Maintain and wear at all times required appropriate personal protective equipment (PPE)
3. Apply appropriate material handling techniques at all times,
4. Only operate warehouse equipment and machinery (e.g. pallet jacks, manlifts, etc.) if properly trained, qualified and authorized to do so


CBRE is an equal opportunity/affirmative action employer with a long-standing commitment to providing equal employment opportunity to all qualified applicants regardless of race, color, religion, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, pregnancy, age, citizenship, marital status, disability, veteran status, political belief, or any other basis protected by applicable law.

NOTE: An additional requirement for this role is the ability to comply with COVID-19 health and safety protocols, including COVID-19 vaccination proof and/or rigorous testing.

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งต่อผลิตภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร รูปแบบการบริหารบัญชีของเราเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างผลงานโซลูชั่นอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการให้กับลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายได้รับความไว้วางใจจากผู้นำที่ทุ่มเท และได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ CBRE GWS ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอและวัดผลได้ สำหรับลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต และข้ามอุตสาหกรรมและภูมิภาค