Marketing Manager
รหัสงาน
45823
ประกาศแล้ว
03-ม.ค.-2022
สายบริการ
Advisory Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Bratislava '- Bratislavsky kraj - Slovakia
Chceli by ste sa podieľať na tvorbe úspešného brandu prvého obchodného centra v Bratislave? Ako zástup za materskú a rodičovskú dovolenku hľadáme kolegu/kolegyňu s inovatívnym prístupom k práci a schopnosťou pretaviť zaujímavé nápady do eventov, online súťaží a kampaní, ktoré by prilákali zákazníkov. Ak hľadáte jedinečnú výzvu, pripojte sa k nášmu silnému marketingovému tímu. V správe nehnuteľností sme globálnym lídrom.

Zodpovedá za vytváranie marketingovej stratégie a stratégie nákupného centra

Zodpovedá za prípravu a spracovanie podkladov k marketingovému plánu a rozpočtu na aktuálny rok, ale i rozpočtov pre jednotlivé kampane v súlade s instrukciami senior marketingového manažéra a center manažéra

Zodpovedá za realizáciu marketingových plánov a ich následné vyhodnotenie

Zodpovedá za prípravu a organizáciu marketingových eventov podľa marketingového plánu v súlade s odsúhlasenou stratégiou v spolupráci s tímom a senior marketing manažérom

Zodpovedá za prípravu reklamných kampaní v rádiách, tlači, prostredníctvom letákov, plagátov, web stránky a kampaní v mestskej hromadnej doprave, či iných inovatívnych foriem

Zodpovedá za projekty ovplyvňujúce návštevnosť nákupného centra a spokojnosť zákazníkov aj nájomcov

Zodpovedá za projekty ovplyvňujúce PR

Koordinuje reklamné agentúry a iných dodávateľov marketingových služieb

Koordinuje dodávateľov spolupracujúcich s nákupným centrom za účelom bezchybného priebehu jednotlivých eventov (bezpečnostná služba, údržba, upratovanie)

Spolupracuje na tvorbe on-line marketingovej komunikácie, on-line reklamných kampaní a propagácie nákupného centra

Spolupracuje pri aktualizácii contentu a grafického dizajnu Web stránky a sociálnych profilov nákupného centra s cieľom rozšíriť mailovú databázu o nových zákazníkov

Spoluprácuje na príprave spotrebiteľských súťaží a získavanie cien prostredníctvom barteru s nájomcami

Zodpovedá za prípravu a zhotovovanie zmlúv o spolupráci (marketingové projekty), zápisov z mítingov, zhotovovanie objednávok, evidencia objednávok, evidencia inzercie v jednotlivých médiách a monitoring médií, spracovanie štatistiky o jednotlivých akciách podľa zadania nadriadeným pracovníkom a klientom zamestnávateľa

Zodpovedá za kolobeh dokumentov súvisiacich s marketingovými aktivitami

Reporting a príprava prezentácií

Zodpovedá za zosúladenie on-line marketingového plánu nákupného centra s vlastnými marketingovými aktivitami strategických nájomcov
Skúsenosti s vedením veľkých marketingových kampaní
Skúsenosti s podieľaním sa na organizácii a promovaní eventov
Schopnosť prinášať nové a kreatívne nápady
Schopnosť správne vyhodnotiť zadané úlohy a realizovať následné kroky potrebné pre ich splnenie
Schopnosť primerane a profesionálne reagovať na bežné požiadavky zo strany klientov, spolupracovníkov a nadriadeného
Schopnosť poskytnúť nadštandardné dodanie služby pre klienta
Tímová spolupráca
Svedomitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť
Aktívna znalosť Anglického jazyka je podmienkou