Mail Services Specialist - GWS Local
รหัสงาน
65400
ประกาศแล้ว
13-พฤษภาคม-2022
สายบริการ
GWS Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
San Diego - California - United States of America
GWS Local is a tailored facility management solution at a local level with access to the Global CBRE GWS platform. We manage soft services through trusted best in class partners, and self-delivery of hard services. Utilizing an AGILE delivery model with structure, governance, and accountability through employee empowerment.  Partnership with Local also provides access to our "Best in Class" additional services: Sustainability and Energy Programs, Project Management, Moves & Changes, Security Consulting, Workplace Strategy, and Host Workplace Experience.

JOB SUMMARY 

The Mail Services Specialist is crucial to the processing, preparation, and delivery of mail throughout Host-supported locations. The individual in this role maintains a precise daily schedule for the delivery of mail, packages, copy products and stationery, and ensures that items are mailed and delivered quickly and efficiently. The Mail Services Specialist is also responsible for stocking mail and postage supplies, inspecting deliveries and processing shipment requests with Host vendors. 

This individual safeguards deliveries from damage and tampering, in addition to other duties such as responding to production needs.

DUTIES & RESPONSIBILITIES

Deliver mail, packages, copy products and stationery to assigned group/location per daily schedule.  Ensure that all packages received/delivered are shipped and/or delivered same day, or alternatively consignee with be advised of next day delivery.

Check daily and replenish, if necessary, all mail and postage supplies.

Audit delivered items with delivery invoices. Approve or reject deliveries based on inspections. Check for contraband.

Ensure all shipped packages are adequately protected against damage.

Process shipment request with vendor, advising package owner of arrangements.

Apply appropriate postage amounts and required identification to outgoing mail and packages.

Stock copy rooms and provide first response for copier fleet production needs such as clearing jams (no tool repairs) and determining if a technician is needed.

May perform other duties to include but not limited to monitoring on-line production/copy requests, setup of conference rooms for client meetings, and answer telephones in a professional manner, direct calls, and take messages.

Performs other duties as assigned.
QUALIFICATIONS

High School diploma or GED equivalent required and a minimum of 1 - 2 years of related work experience in warehouse, shipping and receiving. 

Ability to comprehend and interpret instructions, short correspondence, and memos and ask clarifying questions to ensure understanding. Ability to write routine reports and correspondence. Ability to respond to common inquiries or complaints from clients, co-workers, and/or supervisor. Ability to effectively present information to an internal department and/or large groups of employees.

Comfortable meeting and engaging with new people.

Warm and engaging demeanor.  Ability to assess circumstances, empathize and offer help.

Requires basic knowledge of financial terms and principles. Ability to calculate simple figures such as percentages.

Ability to understand and carry out general instructions in standard situations. Ability to solve problems in standard situations. Requires basic analytical skills.

Intermediate skills with Microsoft Office Suite, handheld mobile technologies, and applications.

Ability to use computer system to record materials received and shipped.
Physical ability to assist with warehouse operations. Able to lift 50 lbs.

SCOPE OF RESPONSIBILITY  

Decisions made with general understanding of procedures and company policies to achieve set results and deadlines. Errors in judgment may cause short-term impact to co-workers and supervisor.

SAFETY

  1. Complete at a satisfactory level all required and assigned HSE training
  2. Follow all activity policies and procedures, including all HSE related requirements at all times
  3. Participate in all HSE related programs & activities as required, including incident investigations, interviews, auditing, and assessment, etc.
  4. Report any condition which you feel could result in an accident or injury and / or stop work if required 

In addition:  
  1. Be aware of and understand all safe work practices and procedures and potential hazards associated with the work environment 
  2. Maintain and wear at all times required appropriate personal protective equipment (PPE) 
  3. Apply appropriate material handling techniques at all times, 
  4. Only operate warehouse equipment and machinery (e.g. pallet jacks, manlifts, etc.) if properly trained, qualified, and authorized to do so

NOTE: An additional requirement for this role is the ability to comply with COVID-19 health and safety protocols, including COVID-19 vaccination proof and/or rigorous testing.

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งต่อผลิตภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร รูปแบบการบริหารบัญชีของเราเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างผลงานโซลูชั่นอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการให้กับลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายได้รับความไว้วางใจจากผู้นำที่ทุ่มเท และได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ CBRE GWS ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอและวัดผลได้ สำหรับลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต และข้ามอุตสาหกรรมและภูมิภาค