HVAC Mobile Technician
รหัสงาน
73508
ประกาศแล้ว
23-มิ.ย.-2022
สายบริการ
GWS Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Aurora - Colorado - United States of America, Denver - Colorado - United States of America, Lakewood - Colorado - United States of America, Littleton - Colorado - United States of America
JOB SUMMARY
Working under limited supervision when supporting assigned service calls, utilizes advanced building maintenance skills to perform complex preventive maintenance and corrective repair of HVAC and refrigeration equipment, building systems and equipment, vehicles and grounds across multiple industries/ buildings within a route. In addition, has skills in commercial and industrial refrigeration systems.

Monitors building system operations and performance. Interacts directly with store management. Utilizes several trade skills beyond HVAC and refrigeration skills such as welding, carpentry, plumbing, electrical, painting, roofing, heating and cooling. Must be flexible on schedule. Ideal candidates will have prior experience as a Refrigeration Technician, HVACR Service Technician or Refrigeration Maintenance Technician.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Complies with all applicable codes, regulations, governmental agency and Company directives related to building operations and work safety. Performs assigned day-to-day repairs, emergency and preventive maintenance. Completes maintenance and repairs, records as required. Reviews assigned work orders. 

Estimates time and materials needed to complete repair. Orders necessary materials and supplies to complete all tasks. Utilizes CMMS to manage work orders and track completion. Responsible for installation and modification of building equipment systems. 

Responsible for the preventative maintenance and corrective repair of HVAC roof top units (RTU’s) and refrigeration equipment such as walk in/reach in coolers and freezers. Inspects new installation for compliance with building codes and safety regulations. Inspects building systems including fire alarms, HVAC/R, and plumbing to ensure operation of equipment is within design capabilities and achieves environmental conditions prescribed by client. Oversees and inspects the work performed by outside contractors.

Maintains an energy management program to ensure measures are taken to operate all systems in the most efficient manner to keep operating costs at a minimum. 

Maintains the building lighting system, including element and ballast repairs or replacements. Responds quickly to emergency situations, summoning additional assistance as needed. May serve as a mentor to other technicians. Report and communicate on a daily basis all work activity via PDA device Performs other duties as assigned. 

SUPERVISORY RESPONSIBILITIES
No formal supervisory responsibilities in this position. Provides informal assistance such as technical guidance, and/or training to coworkers. Coordinates and assigns tasks to co-workers within a work unit and/or project.
QUALIFICATIONS
To perform this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. The requirements listed below are representative of the knowledge, skill, and/or ability required. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.

EDUCATION and EXPERIENCE
High school diploma or general education degree (GED) and a minimum of 4 years of refrigeration experience or 4 years of equivalent school and experience. Prior RTU and refrigeration experience preferred. Prefer experience in retail building maintenance and working knowledge of plumbing, drywall, painting, and/or flooring.

CERTIFICATES and/or LICENSES
EPA 608 / CFC Certification as required. (Hiring Manager please specify required level(s)) Refrigeration License from an accredited school or through a completed apprenticeship program preferred. Additional certification in one or more of the following: electrical, mechanical, and refrigeration systems, process controls, mechanical power transmissions, painting, plumbing, carpentry or engine repair preferred. Certifications/licenses as may be required by local jurisdictions. Possess and maintain a valid driver’s license and good driving record with periodic checks Possess necessary skills to functionally operate a “full size” van/truck Licensure as required by Authority Having Jurisdiction (AHJ) 

COMMUNICATION SKILLS
Ability to comprehend and interpret instructions, short correspondence, and memos and ask clarifying questions to ensure understanding. Ability to write routine reports and correspondence. Ability to respond to common inquiries or complaints from clients, co-workers, and/or supervisor. Ability to effectively present information to an internal department and/or large groups of employees.

FINANCIAL KNOWLEDGE
Requires basic knowledge of financial terms and principles. Ability to calculate simple figures such as percentages.

REASONING ABILITY
Ability to solve practical problems and deal with a variety of concrete variables in situation where only limited standardization exists. Requires intermediate analytical skills.

OTHER SKILLS and/or ABILITIES
Excellent interpersonal skills, including oral and written communications Proven record of providing excellent internal and external customer service Uses computer and / or PDA for work order system, email, and training. Basic skills with Microsoft Office Outlook. Physical requirements include stooping, standing, walking, climbing stairs / ladders and ability to lift / carry heavy loads of 50 lbs. or more.

SCOPE OF RESPONSIBILITY

Decisions made with general understanding of procedures and company policies to achieve set results and deadlines. Errors in judgment may cause short-term impact to co-workers and supervisor.

SAFETY
Responsible for personal safety and the safety of those who are affected by your work. This includes but is not limited to:
1. Complete at a satisfactory level all required and assigned HSE training
2. Follow all activity policies and procedures, including all HSE related requirements at all times 3. Participate in all HSE related programs & activities as required, including incident investigations, interviews, auditing and assessment, etc.
4. Report any condition which you feel could result in an accident or injury and / or stop work if required

In addition:
1. Be aware of and understand all safe work practices and procedures and potential hazards associated with the work environment
2. Maintain and wear at all times required appropriate personal protective equipment (PPE)
3. Apply appropriate material handling techniques at all times,
4. Only operate warehouse equipment

NOTE: An additional requirement for this role is the ability to comply with COVID-19 health and safety protocols, including COVID-19 vaccination proof and/or rigorous testing.

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งต่อผลิตภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร รูปแบบการบริหารบัญชีของเราเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างผลงานโซลูชั่นอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการให้กับลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายได้รับความไว้วางใจจากผู้นำที่ทุ่มเท และได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ CBRE GWS ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอและวัดผลได้ สำหรับลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต และข้ามอุตสาหกรรมและภูมิภาค