Business Unit Executive Director
รหัสงาน
14809
ประกาศแล้ว
04-05-2021
สายบริการ
GWS Segment
ประเภทของหน้าที่งาน
ประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Hong Kong - '- - Hong Kong

JOB SUMMARY

The purpose of this position is to lead the day to day delivery of the business unit. This incorporates driving rapid sustainable growth, statutory compliance and governance, the management and development of staff (operational, sales, contract support and management), the continual development of our customers base and full operational responsibility of the business unit.

KEY RESPONSIBILITIES

Strategic Planning and Review

             Formulate business and sale plans in response to anticipated economic, technological and market trends.

             Continually focus on developing the business through building customer relationship and ensuring that resources are prepared to manage this growth i.e. a robust but realistic succession plan in place

             Identify tracks and influences key KPI and financial performance metrics to deliver required performance level

             Present a well thought business unit review with no surprises, untruths and sufficient challenge of presented data has taken place to validate the content

Financial & Asset Management

             Take appropriate actions indicated by variances to ensure revenue, operating profit, working capital and booking targets are met and continually improved upon without compromising exceptional service standard or customer relationship

Operational Management

             Ensure robust contract reviews are led by AGM’s/AD’s/HOP’s with check and challenge of detail and are used as coaching and development opportunities

             Ensure high site standard including front and back house areas

             Ensure we live up to the CBRE brand promise and that the service offerings are always fully evidenced on all sites.

             Lead and own the mobilization and transition activities to ensure CBRE and customer expectations are met, and all mobilizations are signed off at Executive level

             Ensure fair treatment of suppliers at all time, professional supplier management and arbitration of disputes

             Work closely with procurement team to ensure maximum use of preferred suppliers and robust back to back contracts, performance focused contracts are in place with contract duration by leveraging maximum value

Business Development and Marketing

             Lead tender bid activity including sale and operational resourcing, sign off, document and commercial reviews and presentation standard

             Ensure all sale pipeline activities in accurate as far as possible for projects and contract opportunities

             Identify and target in partnership with client and sale solution community, suitable quality and volume of work to enhance growth and value in the overall company and business unit

Customer Relations

             Represent CBRE in a professional and credible manner to customers and the public

             Build and develop high-level customer relationship with both existing and potential customers through fully understanding of their needs and demands

             Focus on delivering excellent service level are maintained at times

             Is contactable and responsive to customers at times

Quality and Safety Management

             Monitor and identify areas of improvement as a matter of course

             Create a culture of exceptional quality and innovation

             Set an example of exceptional standard in all activities, language and communication

             Identify and act on safety trends and reports to create intervention to protect business, our people and drive continuous safety improvement

             Ensure mandatory processes are in place, and are compliant including but not limited to; line management auditing, HOP auditing, business unit QSHE objective and tracking, H&S scenario training and investigation

People Management

             Ensure the team has the skills and motivation to perform their roles to the bets of their abilities. All staff must attend the company induction day and all mandatory trainings

             Is constantly visible and accessible to the team

             Ensure all staff are appraised annually and all managers are formally trained in the CBRE appraisal process and staff development plans are in place

             Build a robust succession plan for the business unit by engaging Talent Management team as talent retention strategies

             Build and encourage a culture of reward and recognition within the business unit


QUALIFICATIONS AND EDUCATION

PHD, Master or bachelor’s degree from college or university and a minimum of 15 years of experience and industry knowledge in facilities management, building services and projects.

COMMUNICATION SKILLS

Ability to comprehend, analyze, and interpret the most complex business documents. Ability to respond effectively to the most sensitive issues. Ability to write reports, speeches and articles using distinctive style. Ability to make effective and persuasive presentations on complex topics to employees, clients, top management and/or public group. Ability to motivate and negotiate effectively with key talents, top management and client group to take desired actions.

REASONING ABILITY

Ability to solve advanced problem and deal with a variety of options in complex situations. Require expert level analytical and quantitative skills with proven experience in developing strategic solutions for a growing matrix-based multi-industry sale environment. Draw upon the analysis of others and make recommendation that have direct impact to the company

FINANCIAL KNOWLEDGE

Require in-depth knowledge of financial terms and principles. Review complex financial/business analysis and reports. Ability to analyze the most complete business/financial data and develop innovative solutions. Develop and implement financial policies and procedures. Oversea and approve business unit budget

OTHER SKILLS and/or ABILITIES

  • Intermediate experience with Microsoft Office Suite. Must have a strong command of the English language and excel in the areas of spelling, grammar and punctuation
  • Proven track record in senior or executive management role which has included responsibility of services, culture, people and business growth
  • Highly developed interpersonal skill, enthused by fast paced, high growth environment
  • Result focused

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งต่อผลิตภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร รูปแบบการบริหารบัญชีของเราเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างผลงานโซลูชั่นอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการให้กับลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายได้รับความไว้วางใจจากผู้นำที่ทุ่มเท และได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ CBRE GWS ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอและวัดผลได้ สำหรับลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต และข้ามอุตสาหกรรมและภูมิภาค