ที่ CBRE ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างเริ่มต้นจากคุณ เราจะเสริมสร้างวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างของเรา เพื่อให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย มีคุณค่า และมีผู้รับฟัง เพราะเมื่อคุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เราทุกคนก็ประสบความสำเร็จ

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างมีความสำคัญมากที่ CBRE เพราะคนคือหัวใจของกลยุทธ์และทุกสิ่งที่เราทำ

  • ที่ CBRE เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานซึ่งสะท้อนถึงชุมชนที่เราดำเนินงานและให้บริการ และพนักงานทุกคนที่รู้สึกว่าตนมีอำนาจตัดสินใจ สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในขณะทำงาน
  • เราสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้จากบุคลากรที่มีทั้งภูมิหลังและประสบการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งมีอำนาจที่จะแบ่งปันมุมมองที่หลากหลาย
  • โปรแกรมผลประโยชน์สำหรับพนักงานของเราสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการพัฒนาตน อาชีพ การยอมรับ ความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน เรายินดีต้อนรับและสนับสนุนผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังอย่างไร

“DE&I เป็นพื้นฐานของการที่เราเป็นองค์กรระดับโลก ความมุ่งมั่นของเราในการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับพนักงานและชุมชนที่เราอาศัยและให้บริการนั้นไม่เปลี่ยนแปลง”

Tim Dismond ประธานเจ้าหน้าที่สายงานส่งเสริมความหลากหลาย