Vårt engagemang för mångfald, jämlikhet och inkludering på CBRE börjar med dig. Vi stärker vår inkluderande kultur så att alla känner sig trygga, uppskattade och hörda. För när du känner dig delaktig lyckas vi alla.

Mångfald, jämlikhet och inkludering är viktigt på CBRE eftersom människor står i centrum för vår strategi och allt vi gör.

  • På CBRE strävar vi efter att skapa arbetsplatser som återspeglar de samhällen där vi är verksamma och levererar, och där alla anställda känner att de kan vara sig själva på arbetet.
  • Vi är som bäst när människor från olika bakgrunder och erfarenheter har möjlighet att dela med sig av sina olika perspektiv.
  • Vårt program för anställdas fördelar återspeglar vårt engagemang för att förbättra ditt lärande, din utveckling och karriär, ge erkännande, skapa välbefinnande, utveckla dina förmåner, din lön och ditt bidrag till samhället. Vi välkomnar och uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika erfarenheter och bakgrunder.

”DE&I är grundläggande för vilka vi är som global organisation. Vårt åtagande för att främja förändring för medarbetare och de samhällen där vi lever och verkar är orubbligt.”

Tim Dismond, Chief Diversity Officer