• Vytvoriť profil
  1/5
 • Osobné údaje
  2/5
 • Doplňujúce otázky
  3/5
 • Diverzita, Rovnosť a Inklúzia
  4/5

Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť

 • Z počítača
 • Kopírovať a prilepiť
 • Bez životopisu
 • Zo služby Dropbox
 • Použiť s
 • Prihlásiť sa cez Google

Prihláste sa, ak ste sa už zaregistrovali.

Tým, že sa rozhodnete uchádzať sa o túto pozíciu, beriete na vedomie, že akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci svojej žiadosti alebo iným spôsobom počas náborového procesu, budú spracované príslušným subjektom (alebo subjektmi) skupiny CBRE, ako je uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov, na účely, ktoré súvisia s Vašou žiadosťou alebo budúcimi žiadosťami, a v súlade s internými náborovými postupmi CBRE (ktoré sa môžu líšiť v závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzate). Konkrétne beriete na vedomie, že zodpovedný subjekt (alebo subjekty) skupiny CBRE použije Vaše osobné údaje na komunikáciu s Vami v súvislosti s Vašou žiadosťou, určenie Vašej vhodnosti pre pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali, a na dosiahnutie zákonných cieľov v oblasti rozmanitosti a začlenenia, ako je podrobne uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov.. Ak si želáte stiahnuť túto žiadosť a nebyť viac kontaktovaný ohľadom tejto pozície, môžete tak spraviť pomocou portálu Talent Source Careers..