Bij CBRE begint onze inzet voor diversiteit, gelijkheid en inclusie bij jou. We versterken onze inclusieve cultuur, zodat iedereen zich veilig, gewaardeerd en gehoord voelt. Want als jij erbij hoort, hebben we allemaal succes.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn belangrijk bij CBRE, omdat mensen centraal staan in onze strategie en in alles wat we doen.

  • Bij CBRE streven we ernaar om werkplekken te creëren die de gemeenschappen weerspiegelen waarin we actief zijn en waar alle werknemers zich gemachtigd voelen om zichzelf te zijn op het werk.
  • We zijn op ons best wanneer mensen met een verschillende achtergrond en ervaringen in staat worden gesteld om verschillende perspectieven te delen.
  • Onze CBRE Academy weerspiegelt onze inzet voor het bevorderen van uw opleiding en ontwikkeling, carrière, erkenning, welzijn, secundaire arbeidsvoorwaarden, salaris en bijdrage aan de gemeenschap. We verwelkomen en moedigen sollicitaties aan vanuit elke achtergrond.

“DE&I zijn fundamenteel voor wie we zijn als wereldwijde organisatie. Onze inzet voor het bevorderen van verandering voor werknemers en de gemeenschappen waarin we leven en die we van dienst zijn, is standvastig.”

Tim Dismond, Hoofd Diversiteit