CBRE:llä sitoutumisemme monimuotoisuuteen, tasapuolisuuteen ja osallistavuuteen alkaa sinusta. Vahvistamme osallistavaa kulttuuriamme, jotta kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja kuulluksi. Koska kun kuulut joukkoon, me kaikki onnistumme.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat tärkeitä CBRE:llä, koska ihmiset ovat strategiamme ja kaiken tekemämme keskiössä.

  • CBRE:llä pyrimme luomaan työpaikkoja, jotka heijastavat yhteisöjä, joissa toimimme ja palvelemme, ja joissa kaikki työntekijät tuntevat voivansa tulla töihin omana itsenään.
  • Olemme parhaimmillamme, kun eri taustoista ja kokemuspohjista tuleville ihmisille annetaan mahdollisuus jakaa erilaisia näkökulmia.
  • Työntekijöiden etuohjelmamme heijastaa sitoutumistamme oppimisen ja kehityksen, uran, tunnustuksen, hyvinvoinnin, etujen, palkan ja yhteisöllisyyden kehittämisen edistämiseen. Suhtaudumme myönteisesti ja haluamme vastaanottaa hakemuksia kaikista taustoista tulevilta ihmisiltä.

"DE&I on olennainen osa sitä, keitä olemme globaalina organisaationa. Sitoumuksemme edistää muutosta työntekijöille ja niille yhteisöille, joissa asumme ja joita palvelemme, on horjumaton."

Tim Dismond, Chief Diversity Officer