EOI - Nhân viên Kỹ thuật
Job ID
10103
Posted
24-Apr-2021
Role type
Full-time
Location(s)
Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh - Viet Nam

Tập đoàn CBRE nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2019). Với hơn 100,000 nhân viên tại hơTập đoàn CBRE nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2019). Với hơn 100,000 nhân viên tại hơn 530 văn phòng trên toàn cầu (không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản.n 530 văn phòng trên toàn cầu (không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản


Nhiệm vụ chính:

Tuân thủ các quy tắc, quy định pháp luật hiện hành liên quan cũng như các quy định Công ty liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý vận hành tại Dự án và an toàn công việc.


Thực hiện nhiệm vụ được giao từ Ca trưởng kỹ thuật và Kỹ sư trưởng đảm bảo công tác vận hành và kế hoạch bảo trì phòng ngừa cho toàn bộ tòa nhà, việc sửa chữa/bảo trì hàng ngày/ đột xuất theo yêu cầu.


Sắp xếp công việc được giao. Ước tính thời gian và vật liệu cần thiết để hoàn thành sửa chữa. Yêu cầu vật tư cần thiết để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.


Thực hiện chính xác và nhanh chóng công tác bảo trì và sửa chữa, lưu ý và luôn cẩn thận để tránh lãng phí hoặc gây thiệt hại tới sức khỏe, máy móc/ thiết bị hoặc mất mát tài sản, 


Lắp đặt, sửa đổi hệ thống thiết bị tòa nhà, khắc phục sự cố và sửa chữa trong tòa nhà bao gồm: hệ thống ống nước, thiết bị nhà bếp, tầng mái, cống, gian hàng và HVAC…


Kiểm tra việc lắp đặt mới đảm bảo tuân thủ các quy tắc tòa nhà và quy định an toàn


Duy trì hệ thống chiếu sáng, cơ sở vật chất, công năng của Tòa nhà. Thực hiện các công việc vệ sinh, kỹ thuật… khi cần thiết


Trong trường hợp khẩn cấp: Trả lời nhanh các tình huống khẩn cấp, triệu tập hỗ trợ bổ sung khi cần thiết, nhanh chóng điều tra sự cố cùng với đội an ninh để giúp Kỹ sư trưởng quyết định mức độ cần thiết của công tác phản ứng khẩn cấp. Trong trường hợp thực sự khẩn cấp, hỗ trợ Kỹ sư trưởng và các Ca trưởng trong công tác sơ tán dự án an toàn và hỗ trợ các công tác khẩn cấp (ví dụ Công an, PCCC, quân đội...) trong ca trực cả mình.


Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công…