EOI - Nhân viên Kế toán
Job-ID
35774
Veröffentlicht
15-Okt-2021
Bereich
Buchhaltung/Finanzen, Kundendienst, Immobilienverwaltung
Standort(e)
Hanoi - Ha Noi - Viet Nam, Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh - Viet Nam

Tập đoàn CBRE nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2019). Với hơn 100,000 nhân viên tại hơTập đoàn CBRE nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2019). Với hơn 100,000 nhân viên tại hơn 530 văn phòng trên toàn cầu (không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản.n 530 văn phòng trên toàn cầu (không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản


Nhiệm vụ chính:

 • Thực hiện các công việc kế toán tại dự án Quản lý tòa nhà theo quy định:
 • Quản lý ngân sách và các khoản thu / chi theo ngân sách và / hoặc phát sinh ngoài ngân sách.
 • Thực hiện các nghiệp vụ đúng theo quy trình / quy định liên quan. Đảm bảo hồ sơ chứng từ thu / chi / các giao dịch tài chính kế toán phù hợp và chính xác theo nghiệp vụ liên quan.
 • Tính và thông báo các khoản phải thu đối với khách thuê / cư dân / nhà thầu … tại dự án. Thực hiện thu, phối hợp thu và theo dõi các khoản phải thu từ khách thuê / cư dân / nhà thầu, thu phí trông giữ xe vãng lai hàng ngày, thu và hoàn cọc thi công, …
 • Nộp các khoản thu bằng tiền mặt vào tài khoản chỉ định theo quy định.
 • Thực hiện các công việc kế toán phải thu
 • Kiểm tra chứng từ, hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp, phối hợp nhà cung cấp điều chỉnh, bổ sung chứng từ theo yêu cầu.

Yêu cầu:

 • Hoàn thành giáo dục bậc Đại Học Tài chính Kế toán với chứng chỉ về kế toán, tài chính hoặc kinh doanh.
 • Tối thiểu 1 - 3 năm kinh nghiệm kế toán
 • Được đào tạo tốt về Kế toán.
 • Có khả năng sử dụng phần mềm tính lương ở mức độ nâng cao.
 • Kỹ năng CNTT tốt (để tạo lập, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu / báo cáo...)
 • Tính cách tự tin để làm việc cùng nhân viên ngân hàng và bảo vệ vị thế của công ty.
 • Có khả năng xử lý những thông tin bảo mật: không tiết lộ những thông tin nhạy cảm cho bất kỳ ai ngoài Giám đốc Quản lý tòa nhà / Trợ lý Giám đốc Quản lý tòa nhà.