Technik
Job-ID
55522
Publiceret
07-Mar-2022
Afregningslinje
GWS Segment
Stillingstype
Fuldtid
Interesseområder
Facilitetsstyring
Geografisk position(er)
Bratislava '- Bratislavsky kraj - Slovakia
Technická údržba zariadení na klientskej prevádzke v súlade s pravidlami, predpismi a stratégiami globálnej údržby. Zabezpečenie úrovne služieb a minimalizácie výpadkov všetkých technických zariadení a systémov.

• Plánovaná a reaktívna údržba technických zariadení, elektrických rozvodov a zariadení na prevádzke klienta
• Koordinovať vykonávané práce vykonávané so špecializovanými dodávateľmi.
• Pravidelná spolupráca s Facility Technical Servis Manager.
• Poskytovať podporu a pomoc iným technikom, najmä v oblasti technickej podpory.
• Plánovať a vykonávať práce bezpečným a hospodárnym spôsobom, v súlade s postupmi našich zákazníkov.
• Nevynechať žiadnu príležitosť na zníženie nákladov a zvýšenie štandardov práce a zaistiť, že tieto myšlienky sú zdielané s členmi tímu.
• Zdielať pravidelne svoje nápady.
• Vypracovávanie správ o akýchkoľvek problémoch či otázkach, podporené doporučením ako zlepšiť alebo napraviť problém..
• V prípade potreby pomôcť s administratívou v kancelárii.
• Načas predkladať administratívne výkazy.

BOZP a ochrana životného prostredia-HSSE :
• Dodržiavať všetky požiadavky BOZP a ochrany životného prostredia, definované v pracovných pokynoch alebo komunikované počas školenia.
• Dodržiavať požadované opatrenia na predchádzanie nudzových situácií a opatrenia prevádzkovej kontroly.
• Hlásiť všetky nehody, choroby z povolania a núdzové situácie.

Oblasť kvality-Quality:
• Uplatňovať, realizovať a udržiavať všetky BOS záležitosti týkajúce sa danj pozície.
• Minimálne 4 roky skúseností v oblasti údržby
• Skúsenosti z údržby, najlepšie z oblasti maloobchodu, priemyslu
• Dobré komunikačné schopnosti, flexibilita, zameranie na zákazníka.
• Schopnosť pracovať samostatne a aj ako súčasť tímu.
• Mať dobré znalosti o všetkých typoch zariadení, ako sú kotle, vykurovanie, klimatizácia a pod.
• Mať dobré znalosti o drobnej stavebnej úprave budov a komunikáciach.
• Mať dobré znalosti o elektrických rozvodoch a systémoch a inštalatérskych prácach.
• Požadované stredné odborné vzdelanie
• Osvedčenie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 22 - samostatný elektrotechnik
• Vodičský preukaz min. skupiny B
• Kvalifikácia elektrikár
• Základné znalosti práce na počítači
• Angličtina výhodou, nie podpmienkou