Talent Community - Senior Audit Associate
ID pracovní pozice
94292
Zveřejněno
09-Nov-2022
Servisní linka
Corporate Segment
Typ role
Plný úvazek
Oblasti zájmu
Účetnictví /Finance
Pracoviště
Dallas - Texas - United States of America
CBRE využívá tuto platformu k poskytování obecných informací jednotlivcům, kteří se chtějí dozvědět více o kariéře v CBRE. Uvítáme, když si prozkoumáte naši stránku Kariéra Kariéra a přihlásíte se přímo na jakoukoli pozici, která vás zajímá. Zasílání životopisů na této platformě nebudeme považovat za projev zájmu o jakoukoliv pozici v CBRE.
This role will have the primary responsibilities of understanding business processes, assessing risks to business objectives, evaluating control effectiveness and delivering insights to stakeholders and senior leadership. The Internal Audit Sr Audit Associate will possess operational internal audit experience, strong communication skills and advanced critical thinking.
Ability to comprehend, analyze, and interpret various types of business documents. Ability to write reports, and manuals in a pre-designed style and format. Ability to motivate stakeholders to take desired action. Ability to effectively respond to sensitive issues or complex inquiries from clients, co-workers, supervisor, and/or management. Ability to present information to client, internal department and/or large groups of employees. Bachelor's degree in business, accounting, finance or related field. 4+ years of combined business experience and/or external/internal audit and overall knowledge of audit procedures.

CBRE je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi/pozitivní diskriminací s dlouhodobým závazkem poskytovat rovné příležitosti k zaměstnání všem kvalifikovaným uchazečům bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, těhotenství, věk, občanství, rodinný stav, postižení, status veterána, politické přesvědčení nebo jakýkoli jiný princip chráněný platnými zákony.

POZNÁMKA: Dalším požadavkem pro tuto roli je dodržování zdravotních a bezpečnostních protokolů COVID-19, včetně předložení průkazu očkování proti COVID-19 a/nebo přísného testování.