Technical Salesforce (Systems Architect)
ID pracovní pozice
58931
Zveřejněno
29-Apr-2022
Servisní linka
Advisory Segment
Typ role
Plný úvazek
Oblasti zájmu
Digitální a Technologie / Informační Technologie
Pracoviště
Austin - Texas - United States of America, Dallas - Texas - United States of America, Houston - Texas - United States of America, Richardson - Texas - United States of America

Are you an innovative person with extensive knowledge and experience on the Salesforce CRM platform? Do you enjoy architecting and designing key technical components to help product teams develop and deliver in an Agile environment? Would you like to work on large global Enterprise CRM Solutions? Then we would like to talk to you.

CBRE, the global leader in real estate services, is looking for a Salesforce Architect to join our Digital & Technology team.

Responsibilities

Direct involvement and/or oversight on developing architecture for business requirements, application design, configuration, testing and deployment.

Perform feasibility analysis and technology tradeoffs within the constraints of the project. Understands platform limitations and design alternatives to work around limitations.

Serves as a subject matter expert.

You are confident and willing to challenge a customer and guide them towards an appropriate solution that meets their needs while maintaining the scalability and maintainability of the instance.

Proactively analyze the overall project risk, mitigate any design issues early in the project life-cycle, share implementation best practices, and recommend solution alternatives.

Ability to guide the Product Owner and the Development team towards creative uses of standard features to meet business requirements instead of simply relying on custom code solutions.

Participate actively in discussions and build a reputation as a go-to resource for tough problems. Provide constructive feedback to product teams.

Train other development resources on Salesforce development best practices as needed.

High level solutions and designing. This is NOT a Developer type position. 

Minimum of 8 years of progressive software development experience.

Minimum of Bachelors degree required.

10+ years of experience with Salesforce in Developer, Administrator or Architect capacity. 

One or more Salesforce Certifications highly preferred.

Strong with configuration, customization, programming with Apex API’s, Apex Triggers, Workflows with actions, Approval Processes, Reports & Dashboards.

Familiarity with Salesforce.com best practices, support mechanisms, procedures and limitations is required.

Experience with at least full life cycle implementations on Salesforce.com with 500+ user licenses is highly desirable.

SOQL and intermediate knowledge of Oracle database would be helpful.

Development experience with Restful web services and SOA strongly desired

Strong knowledge of Agile Software development methodologies, design, and architectural patterns.

Creative problem-solving skills and a strong work ethic 

Ability to work with minimal direct guidance, self-motivated and proactive

Strong interpersonal, written, and verbal communication skills.

Some knowledge in the Commercial Real Estate industry

CBRE je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi/pozitivní diskriminací s dlouhodobým závazkem poskytovat rovné příležitosti k zaměstnání všem kvalifikovaným uchazečům bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, těhotenství, věk, občanství, rodinný stav, postižení, status veterána, politické přesvědčení nebo jakýkoli jiný princip chráněný platnými zákony.

POZNÁMKA: Dalším požadavkem pro tuto roli je dodržování zdravotních a bezpečnostních protokolů COVID-19, včetně předložení průkazu očkování proti COVID-19 a/nebo přísného testování.