Sr Software Engineer
ID pracovní pozice
50526
Zveřejněno
06-May-2022
Oblasti zájmu
Digitální a Technologie / Informační Technologie
Pracoviště
Remote - US - Remote - US - United States of America
CBRE využívá tuto platformu k poskytování obecných informací jednotlivcům, kteří se chtějí dozvědět více o kariéře v CBRE. Uvítáme, když si prozkoumáte naši stránku Kariéra Kariéra a přihlásíte se přímo na jakoukoli pozici, která vás zajímá. Zasílání životopisů na této platformě nebudeme považovat za projev zájmu o jakoukoliv pozici v CBRE.

EDUCATION

Bachelor’s degree (or higher) in Computer Science, Information Sys, or equivalent related degree and industry experience

TECHNICAL REQUIREMENTS


 • Salesforce administrative and development experience
 • Lightning Component Development & Customizations
 • Experience in integrating applications using Salesforce APIs and 3rd party APIs
 • Experience building REST APIs and Web Services 
 • HTML
 • JavaScript
 • JavaScript frameworks like Angular/VUE/React
 • .NET
 • Relational database design experience
 • Structured Query Language (SQL, T-SQL)
 • Software design pattern fluency
 • Software architecture & modular development
 • Application and data security awareness
 

TECHNICAL PLUSES

 • Full stack development experience
 • AWS and/or Azure Cloud development
 • Cloud application architecture experience
 • Salesforce integration experience
 • Salesforce Apex API implementation experience
 • CI/CD experience using industry tools
 • Machine learning interest or experience
 • UI/UX skills
 • SQL Server, Oracle and/or PostgreSQL experience
 • Index, View and Stored Procedure design and optimization
 

PRACTICAL REQUIREMENTS

 • Creative problem solver and independent thinker
 • Ability to analyze business requirements and architect/estimate solutions at various scales
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Ability to mentor and lead others
 • Ability to adhere to CBRE security and coding conventions 
 • Agile process knowledge
 • DevOps process knowledge


 CBRE carefully considers multiple factors to determine compensation, including a candidate’s education, training, and experience. The minimum salary for the Software Engineer position is $100,000 annually. The compensation that is offered to a successful candidate will depend on the candidate’s skills, qualifications, and experience. Successful candidates will also be eligible for a discretionary bonus based on CBRE’s applicable benefit program.

CBRE je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi/pozitivní diskriminací s dlouhodobým závazkem poskytovat rovné příležitosti k zaměstnání všem kvalifikovaným uchazečům bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, těhotenství, věk, občanství, rodinný stav, postižení, status veterána, politické přesvědčení nebo jakýkoli jiný princip chráněný platnými zákony.

POZNÁMKA: Dalším požadavkem pro tuto roli je dodržování zdravotních a bezpečnostních protokolů COVID-19, včetně předložení průkazu očkování proti COVID-19 a/nebo přísného testování.