PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER
ID pracovní pozice
93957
Zveřejněno
07-Nov-2022
Typ role
Plný úvazek
Oblasti zájmu
Digitální a Technologie / Informační Technologie
Pracoviště
Richardson - Texas - United States of America
CBRE využívá tuto platformu k poskytování obecných informací jednotlivcům, kteří se chtějí dozvědět více o kariéře v CBRE. Uvítáme, když si prozkoumáte naši stránku Kariéra Kariéra a přihlásíte se přímo na jakoukoli pozici, která vás zajímá. Zasílání životopisů na této platformě nebudeme považovat za projev zájmu o jakoukoliv pozici v CBRE.
TECHNICAL SKILLS
• 7-10 years of experience in Designing, Development, and Maintenance of Scalable, Distributed applications.
• Experience with Java, Spring Boot-based application development on both RDBMS (SQL Server / Postgresql) and NoSql (Mongo/Elastic) backbone.
• Experience with frameworks like ReactJS, AngularJS, NodeJS and designing MicroService/Event-driven architecture.
• Experience with docker containers and running them at scale using Docker Swarm or Kubernetes
• Experience with Git and Git flow for code lifecycle management
• Solid understanding and hands-on with Kafka or any other equivalent queue-based implementation for event-driven architecture
• Experience with cloud migration (AWS or Azure) and managing the development of cloud-based applications and development of APIs, web services.
• Hands-on experience with CI/CD deployment pipelines and infrastructure provisioning.
• Experience working and leading Agile/Scrum development cycles.
• Ability to communicate ideas/architecture and get buy-in from the relevant stakeholders.
Bonus/Nice to have:
• Experience with Azure DevOps, Sonarqube, and instrumentation for monitoring using statsd or equivalent.
• Experience with NoSQL databases.
• Test Automation experience.

CBRE je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi/pozitivní diskriminací s dlouhodobým závazkem poskytovat rovné příležitosti k zaměstnání všem kvalifikovaným uchazečům bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, těhotenství, věk, občanství, rodinný stav, postižení, status veterána, politické přesvědčení nebo jakýkoli jiný princip chráněný platnými zákony.

POZNÁMKA: Dalším požadavkem pro tuto roli je dodržování zdravotních a bezpečnostních protokolů COVID-19, včetně předložení průkazu očkování proti COVID-19 a/nebo přísného testování.