Financial Analyst
ID pracovní pozice
65963
Zveřejněno
13-May-2022
Servisní linka
Advisory Segment
Typ role
Plný úvazek
Oblasti zájmu
Účetnictví /Finance, Kapitálové Trhy
Pracoviště
Chicago - Illinois - United States of America
Financial Analyst (Financial Consulting Group)

In this coveted role, you will learn from the best in the industry how to value commercial real estate and assist companies in making informed real estate decisions.  
The Financial Consulting Group (FCG) provides sophisticated financial underwriting and analytical services for the clients of the world’s largest commercial real estate services company. This is a unique opportunity for the right individual to be a part of this team. 

In this position you will develop valuable skills, including:
  • Underwriting commercial real estate using Argus Enterprise and Excel. 
  • Developing disposition strategies in conjunction with team members and clients. 
  • Communicating directly with capital markets professionals, asset managers, leasing brokers, property managers and clients.
  • Preparing analyses relating to both landlord and tenant real estate strategies
Qualifications: 

  • Intellectual curiosity and enthusiasm for commercial real estate.
  • Understanding of mathematical/financial concepts (i.e., Discounted Cash Flow, IRR, NPV, etc.).
  • Effective quantitative and analytical skills in combination with outstanding communication skills (both oral and written).
  • Self-starter who is detail oriented. 
  • Ability to manage time effectively in a collaborative, fast-paced environment.  
  • Bachelor’s degree with high academic achievement. 

CBRE je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi/pozitivní diskriminací s dlouhodobým závazkem poskytovat rovné příležitosti k zaměstnání všem kvalifikovaným uchazečům bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, těhotenství, věk, občanství, rodinný stav, postižení, status veterána, politické přesvědčení nebo jakýkoli jiný princip chráněný platnými zákony.

POZNÁMKA: Dalším požadavkem pro tuto roli je dodržování zdravotních a bezpečnostních protokolů COVID-19, včetně předložení průkazu očkování proti COVID-19 a/nebo přísného testování.