Od prodeje nemovitostí až po vytváření inovativních prostor, máme rozličné role ve všech oblastech odvětví real estate. O budoucnosti pouze nesněte, utvářejte ji.

Kariéra v CBRE v sobě kloubí zázemí globálního leadera a příležitost vytyčit si vlastní cestu. Jsme organizace plná předních odborníků ve své profesi, kteří se nebojí výzev. Najdete u nás inkluzivní prostředí, kde je podporováno podnikatelské myšlení a inovace. 

Nástupem do CBRE se stanete součástí firemní kultury postavené na hodnotách RISE která odráží potřeby a perspektivy našich klientů a našich zaměstnanců. Věříme, že čím více perspektiv máme, tím více dimenzí se nám otevírá. V CBRE jsou vítáni jednotlivci z rozličných prostředí a a s rozličnými zkušenostmi napříč odvětvími. Objevte více o CBRE a připojte se k nám.