Náš závazek diverzity, rovnosti a inkluze ve společnosti CBRE začíná u vás. Naši inkluzivní kulturu posilujeme tak, aby se každý cítil být v bezpečí a náležitě oceněn a vyslyšen. Protože tím, že někam patříte, uspějeme všichni.

Diverzita, rovnost a inkluze jsou ve společnosti CBRE důležité, protože lidé jsou středobodem naší strategie a všeho, co děláme.

  • Ve společnosti CBRE se snažíme vytvářet pracoviště, která odrážejí komunity, ve kterých působíme a kterým sloužíme, a kde se všichni zaměstnanci cítí být oprávněni vnést do práce své autentické já.
  • Nejlepší jsme tehdy, když lidé z různých prostředí a s různými zkušenostmi mohou sdílet své rozdílné postoje.
  • Náš program zaměstnaneckých výhod odráží náš závazek k pokroku ve vašem vzdělávání a rozvoji, kariéře, ocenění, životní pohodě, benefitech, platu a příspěvku komunitě. Vítáme a podporujeme žádosti o zaměstnání ze všech prostředí.

„Diverzita, rovnost a inkluze jsou základem toho, kým jako globální organizace jsme. Náš závazek podporovat změny pro zaměstnance a komunity, ve kterých žijeme a poskytujeme služby, je neochvějný.“

Tim Dismond, ředitel pro diverzitu